คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขั้นตอนงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการทดสอบและแนะแนวการศึกษา

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประมวลผลและสารสนเทศ