คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา" รุ่นที่ ๑


โพสโดย รุ่งอรุณ แสงงาม     โพสวันที่ 26 มีนาคม 2557 , 10:54:02     (อ่าน 509 ครั้ง)


สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา" รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.กิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี Search