ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนนักวิจัยหน้าใหม่/ รุ่นใหม่   | ค้นหาเอกสาร
ตัวอย่างใบเสร็จ
แบบฟอร์ม-ใบสำคัญรับเงิน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินวิจัย (ปรับปรุง เมษายน 2555)
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 งวดที่....
แบบฟอร์ม-การขออนุมัติเบิกจ่ายพร้อมส่งใช้ใบสำคัญโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัยหน้าใหม่
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุนนักวิจัยหน้าใหม่ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 กันเงิน 66