คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ค่าสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   | ค้นหาเอกสาร
ขออนุมัติรับเงินสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบเสนอขอรับเงินสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ใบสำคัญรับเงิน_เงินสมนาคุณผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2564
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564