ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ค่าสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร   | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอขอรับเงินสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ใบสำคัญรับเงิน_เงินสมนาคุณผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2567
ขออนุมัติรับเงินสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567