คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มขอทุน -เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์   | ค้นหาเอกสาร
2.1 ขออนุมัติเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ ปีงบประมาณ 2563
2.2 แบบเสนอขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
2.3 ขออนุมัติเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ พร้อมยืมเงินทดรองจ่าย 2563
2.4 สัญญายืมเงิน
2.5 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
ข้อแนะนำในการทำเอกสารเพื่อเบิกจ่าย