ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบเสนอขอทุนวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอเอกสารเชิงหลักการ (concept paper)
แบบฟอร์มรับรองเป็นที่ปรึกษา
แบบเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
แบบเสนอโครงการ ทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบ งานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานเพื่อการใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ UBU - Fundamental Fund (word) โครงการ 1 ปี
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ UBU - Fundamental Fund (word) โครงการ multi year
หนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการจากภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)