ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สถิติการให้บริการด้านการวิจัย

สถิติการให้บริการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 

สถิติการให้บริการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
 * ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สถิติการให้บริการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

สถิติการให้บริการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563