ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562