คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดต่อเจ้าหน้าที่งานวิจัย

นางสาวปัญจีรา ศุภดล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 0-4535-3035
E-mail : s_cheera@hotmail.com
นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 0-4535-3042
E-mail : nawinee.s@ubu.ac.th
นางสาวนิตยศรี วงศ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
โทร. 0-4535-3042
E-mail : rec55ubu@gmail.com
นางสาวอัจฉรา ทังนะที
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ
โทร. 0-4535-1059
E-mail : atungnatee@gmail.com
นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ
โทร. 0-4535-1059
E-mail : ubusocj@ubu.ac.th
นางสาวพรพิมล มงคลงำ
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ
โทร. 0-4535-1059
E-mail : pronpimolky@gmail.com
นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร. 0-4535-3133
E-mail : p.douangdee@gmail.com