ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปี 2564
 แบบสำรวจความต้องการพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564