คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปี 2564
 แบบสำรวจความต้องการพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564