ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)    ดาวน์โหลด
 ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567    ดาวน์โหลด