ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (สำนักงบประมาณอนุมัติ)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (สำนักงบประมาณอนุมัติ)    ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (สำนักงบประมาณอนุมัติ)    ดาวน์โหลด