คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (สำนักงบประมาณอนุมัติ)

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (สำนักงบประมาณอนุมัติ)     
 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ไปพลางก่อน)    ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (สำนักงบประมาณอนุมัติ)   ดาวน์โหลด