ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (สำนักงบประมาณอนุมัติ)

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (สำนักงบประมาณอนุมัติ)     
 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ไปพลางก่อน)    ดาวน์โหลด
 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (สำนักงบประมาณอนุมัติ)   ดาวน์โหลด