ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมกองแผนงาน

รายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ 2560  
    รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560  
    รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560