คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมกองแผนงาน

รายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ 2560  
    รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560  
    รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560