คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

จำนวนนักศึกษา

 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย


จำนวนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ไตรมาส 4 ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562)