คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ  
      1. คู่มือปฏบัติงานด้านการบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ 
      2. คู่มือปฏบัติงานด้านการบริหารงบประมาณเงินรายได้