คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ2562 

 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด
คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด