ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ2562 

 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด
คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด