คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2564

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2564
 คู่มือขั้นตอนการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ในระบบแผนงบประมาณ (UBUFMIS) ระบบวางแผนงบประมาณ 
 แผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2564 
 แผนปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายงบประมาณ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564