คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ปีงบประมาณ 2559   | ค้นหาเอกสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านอาคารสถานที่
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)