ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

OCN Blog

           ยินดีต้อนรับสู่ OCN Blog  ช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น อัพเดทเรื่องราวต่างๆของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
           OCN Blog มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ ข้อคิดเห็น และร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาในอนาคต

OCN Blog

   http://web2.ubu.ac.th/blog/ocn