คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มขอรับบริการ

   แบบฟอร์มการขอ Username และ Password (E-mail Account, UBU WiFi, iUBU) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   แบบฟอร์มการขอ Username และ Password (UBU WiFi) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (ไอทีคลินิก)
   แบบฟอร์มขอใช้งาน Powtoon (ลิขสิทธิ์เฉพาะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)