ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เครือข่าย Internet / E-mail

      สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอีเมล์ เพื่อให้สะดวกต่อการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ดังนี้

 UBU Account
     @ ระบบตรวจสอบ Account คลิก
     @ ระบบเปลี่ยนรหัสผ่าน คลิก
Google Account (@ubu.ac.th) คลิก
Microsoft Account (@live.ubu.ac.th)
     @ ระบบตรวจสอบ Account คลิก
     @ หากไม่มีรายชื่อในระบบ หรือ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน เข้าระบบไม่ได้ ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งาน คลิก (ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน)
     @ เข้าใช้งาน Microsoft Office 365 คลิก
     @ เข้าใช้งาน Microsoft Azure for Education คลิก
ระบบ UBU-WiFi+ คลิก
 ระบบ Eduroam คลิก
ระบบ VPN คลิก  

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร.045-353-106 , 045-353113 โทรภายใน 3106, 3107, 3113, 1511