ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ห้องสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดเตรียมห้องต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งในรูปแบบการบันทึกวีดีโอบรรยายการสอน และการ Live สดการเรียนการสอนในอาคารต่างๆ ดังต่อไปนี้

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

ห้องบรรยาย/สัมมนา 3C 10-11 (Smart Classroom)
ประกอบด้วย : 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง(สำหรับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร)
- CPU Core i5 3.0 GHz
- Ram 8 G
- HDD 1 TB
2. เครื่องฉายภาพ (Projector Interactive) จำนวน 1 เครื่อง
3. จอแสดงผลแบบ flipboaed
4. TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
5. ชุดไมโครโฟนและเครื่องเสียง/วีดีโอสำหรับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากรบันทึกช่วยจำ
6. รองรับผู้เข้าร่วม 100 ที่นั่ง
** ติดต่อ 045-353104, 1505
 คลิกจอง


 
   
สำนักวิทยบริการ

 
OAR-ดอกคูณ : Lecture Room
1. โน้ตปุ๊ค สำหรับนำเสนอไฟล์ Power Point ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยายได้
หรือใช้อินทราเน็ตได้
2 .กล้องจับภาพผู้บรรยาย  ผู้บรรยายสามารถเลือกรูปแบบนำเสนอเองได้  ว่าช่วงนี้จะให้ผู้เรียน
เห็นภาพเฉพาะผู้บรรยาย
หรือ ภาพสไลด์  หรือ ทั้งภาพสไลด์และภาพผู้บรรยายในหน้าจอเดียวกันก็ได้ 
3. ไมค์โครโฟน ชนิดหนีบปกเสื้อ แบบไร้สาย
** ติดต่อ สำนักวิทยบริการ(คุณสุรชัย 083-7397480 เบอร์ภายใน 1832)
 คลิกจอง


OAR-ทองกวาว : VDO Studio Room
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
2. เครื่อง visualizer
3. ไวท์บอร์ดสำหรับเขียน
4. กล้องจับภาพผู้บรรยาย 
5. สวิทช์เชอร์สลับสัญญาณภาพและเสียง
6. เครื่องบันทึก
7. ไมค์โครโฟนชนิดแบบหนีบปกเสื้อไร้สาย
** ติดต่อ สำนักวิทยบริการ(คุณสุรชัย 083-7397480 เบอร์ภายใน 1832)
 คลิกจอง


OAR-ยางนา : OBS Studio Room
1. กล้องบันทึกจับภาพผู้บรรยาย
2. ไมค์โครโฟน พร้อมหูฟัง ใช้ในการบันทึกเสียง
3. โปรแกรม  Power Point ใช้ในการเปิดไฟล์ประกอบการสอน
4. โปรแกรมใช้ประกอบการวาดเขียน ด้วยเมาส์
5. แชร์หรือเปิดคลิปจาก Internet ประกอบการสอน
6. Live streaming ไปยัง Facebook หรือ YouTube ของผู้ขอใช้บริการ
** ติดต่อ สำนักวิทยบริการ(คุณสุรชัย 083-7397480 เบอร์ภายใน 1832)
 คลิกจอง

 
   
อาคารเรียนรวม 4  

CLB 4201 Smart Class room
** ติดต่อ อาคารเรียนรวม4(คุณครองศักดิ์ 087-8782059 เบอร์ภายใน 1615)
 คลิกจอง

CLB 4202 Smart Class room
** ติดต่อ อาคารเรียนรวม4(คุณครองศักดิ์ 087-8782059 เบอร์ภายใน 1615)
 คลิกจอง

CLB 4203 Smart Class room
** ติดต่อ อาคารเรียนรวม4(คุณครองศักดิ์ 087-8782059 เบอร์ภายใน 1615)
 คลิกจอง