ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องบรรยาย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


ห้องประชุม ชั้น 1
ประกอบด้วย : 
1. จอแสดงผลแบบ flipboard จำนวน 1 เครื่อง
2. รองรับผู้เข้าประชุม 8-10 ที่นั่ง
 คลิกจอง
 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06 ชั้น 2
ประกอบด้วย : 
1) คอมพิวเตอร์ PC จำนวน  61 เครื่อง (รวมอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร) 
- CPU Intel Core i3 หรือเทียบเท่า  / 3.4Ghz. - 3.7Ghz.
- SSD 240 GB
- DDR3 Ram 8 GB
- จอ 19 นิ้ว
2) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนสำหรับผู้สอน
 คลิกจอง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11 ชั้น 2
ประกอบด้วย : 
1) คอมพิวเตอร์ PC จำนวน 61 เครื่อง (รวมอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร)
- CPU Intel Core i3  3.3 GHz.
- SSD 240 GB
- DDR3 Ram 8 GB
- จอ 19 นิ้ว
2) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนสำหรับผู้สอน
 คลิกจอง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17 ชั้น 2
ประกอบด้วย : 
1) คอมพิวเตอร์ PC จำนวน 61 เครื่อง (รวมอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร)
- CPU Athronx2  3.4 GHz.
- SSD 240 GB
- DDR3 Ram 8 GB
- จอ 19 นิ้ว
2) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนสำหรับผู้สอน
 คลิกจอง

ห้องปฏิบัติการ iMac 2C 07 ชั้น 2
ประกอบด้วย : 
1) คอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 16 เครื่อง (รวมอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร)
- CPU Intel Core i5 2.3 Ghz.
- HDD 1 TB
- DDR3 Ram 8 GB
- จอ 19 นิ้ว
2) เครื่องฉาย Projector

 คลิกจอง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09 ชั้น 2
ประกอบด้วย : 
1) คอมพิวเตอร์ PC จำนวน 31 เครื่อง (รวมอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร)
- CPU Athronx2  3.4 GHz.
- SSD 250 GB
- DDR3 Ram 8 GB 
- จอ 19 นิ้ว
2) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนสำหรับผู้สอน
 คลิกจอง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06 ชั้น 3
ประกอบด้วย : 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง(รวมอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร)
- CPU Core i5 3.0 GHz
- SSD 240 GB
- DDR3 Ram 8 GB
2) เครื่องฉายภาพ(Projector) จำนวน 1 เครื่อง
3) TV ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
4) ชุดไมโครโฟนและเครื่องเสียงสำหรับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากรบันทึกช่วยจำ

 คลิกจอง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 15-16 ชั้น 3
ประกอบด้วย : 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง(รวมอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร)
- CPU Core i5 3.0 GHz
- SSD 240 GB
- DDR3 Ram 8 GB
2) เครื่องฉายภาพ (Projector) จำนวน 1 เครื่อง
3) TV ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
4) ชุดไมโครโฟนและเครื่องเสียงสำหรับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากรบันทึกช่วยจำ

 คลิกจอง

ห้องบรรยาย ประชุม/สัมมนา


ห้องบรรยาย/สัมมนา 3C 10-11 (Smart Classroom) ชั้น 3
ประกอบด้วย : 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง(สำหรับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร)
- CPU Core i5 3.0 GHz
- Ram 8 G
- HDD 1 TB
2. เครื่องฉายภาพ (Projector Interactive) จำนวน 1 เครื่อง
3. จอแสดงผลแบบ flipboard
4. TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
5. ชุดไมโครโฟนและเครื่องเสียง/วีดีโอสำหรับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากรบันทึกช่วยจำ
6. รองรับผู้เข้าร่วม 80 ที่นั่ง
 คลิกจอง

ห้องประชุม/สัมมนา 3C 12 (งดจอง) ชั้น 3
ประกอบด้วย : 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง(สำหรับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร)
- CPU Core i5 3.0 GHz
- Ram 8 G
- HDD 1 TB
2. เครื่องฉายภาพ (Projector ) จำนวน 1 เครื่อง
3. รองรับผู้เข้าประชุม 15 ที่นั่ง
 คลิกจอง

 

ห้องประชุม/สัมมนา 4C 05 ชั้น 4
ประกอบด้วย : 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง(สำหรับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร)
- CPU Core i5 3.0 GHz
- Ram 8 G
- HDD 1 TB
2. เครื่องฉายภาพ (Projector Interactive) จำนวน 1 เครื่อง
3. ชุดไมโครโฟนประชุม จำนวน 9  ตัว พร้อมเครื่องเสียง
4. วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)
5. รองรับผู้เข้าประชุม 32 ที่นั่ง
 คลิกจอง
 
   

อัตราค่าตอบแทนการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องบรรยาย/สัมมนา คลิกที่นี
 

ขนาดความจุของห้อง อัตราค่าตอบแทน (บาท/วัน)
ส่วนงานภายนอกและส่วนงานภายในยกเว้นการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ไม่เกิน    20    ที่นั่ง   2,000
ไม่เกิน    30    ที่นั่ง   3,000
ไม่เกิน    50    ที่นั่ง 5,000
ไม่เกิน    60    ที่นั่ง 6,000
ไม่เกิน    70    ที่นั่ง   7,000
ห้องบรรยาย
ไม่เกิน    100    ที่นั่ง
(Smart Classroom)
5,500

                    หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนนี้รวมค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์แล้ว และบุคคลภายนอกติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุงโดยตรงในการจองใช้ห้อง


ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร.045-353-104 , 045-353111 โทรภายใน 3104, 3111, 1505

 

ภาพหน่วยงานที่เข้ามาใช้ห้อง