ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมย้อนหลัง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รายงานการประชุม 2560
รายงานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วาระการประชุม กกบ.สำนักฯ