คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมย้อนหลัง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รายงานการประชุม 2560
รายงานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วาระการประชุม กกบ.สำนักฯ