คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

select * from ubunews n where n.department_id='00018' and n.postdate >= '2019/01/01' and n.enddate >= '2022/07/03' and n.newsstyle='10' order by n.postdate desc , n.id desc limit 0 , 42