คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEIC)


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ,     (อ่าน 1,052 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC ภายใต้โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ขึ้น ณ ห้อง SEC201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแนะนำวิธีการทำข้อสอบ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 62 คน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิทักษ์ จงนันทวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชา Languages, Rugby School Thailand (โรงเรียนนานาชาติรักบี้) จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรในการอบรม โดยในการอบรมวิทยากรได้แสดงตัวอย่างข้อสอบ และแนะนำเทคนิคในการพิชิตข้อสอบให้แก่ผู้เข้าอบรมด้วย