คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้อนรับคณะผู้แทนจาก GECKO


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 4 เมษายน 2561 ,     (อ่าน 558 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากโครงการ Erasmus + KA2 Capacity Building in Higher Education: Improving Engineering Employability with Multi-competencies, Knowledge and Opportunist หรือ GECKO ได้แก่ Prof. Dr. Emmanuel Houzé จาก Université de Montpellier ประเทศฝรั่งเศส Prof. Håkan Kullvén จาก Uppasala University ประเทศสวีเดน และ Prof. Rochmadi Rochmadi จาก University of Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องในโอกาสการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา Soft Skill ในงานด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ซึ่งเป็นทักษะการทำงานที่ลูกจ้างพึงมี นอกเหนือจากความสามารถด้านงานวิศวกรรม

ในการนี้ คณะผู้แทนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาบทเรียนที่จัดทำบทเรียน และซอฟแวร์สำหรับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ นอกจากจะได้พูดคุยกับคณะผู้บริหารแล้ว คณะผู้แทนยังมีโอกาสสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อค้นหาปัญหา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการทำงานในชีวิตจริงอีกด้วย

ขอบคุณรูปภาพ: คณะวิศวกรรมศาสตร์