คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากประเทศญี่ปุ่น


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 8 มีนาคม 2561 ,     (อ่าน 614 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ดูแล ได้แก่ Mr. Takuya Ezawa และ Mr. Shogo Tomioka นักศึกษาจาก Tohoyashi University of Technology และ Mr. Kazuya Yanu นักศึกษาจาก Yamaguchi University รวมทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้าพบ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น 

ในการนี้ ดร.อรนุช ปวงสุข ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ให้คำแนะนำให้การใช้ชีวิต พร้อมมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้แก่นักศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบันในด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี