คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ,     (อ่าน 451 ครั้ง)  


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 156 คน แบ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 24 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จำนวน 25 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านบัววัด จำนวน 54 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง จำนวน 53 คน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆ มีโอกาสทำงานร่วมกัน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบัววัด และโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวอีกด้วย