คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 2/2561


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ,     (อ่าน 425 ครั้ง)  


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 2/2561 ในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน 24 คน จากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ นักศึกษาจาก University of Management and Economics จำนวน 2 คน นักศึกษาจาก Mean Chey University จำนวน 2 คน นักศึกษาจาก Guangxi Normal University for Nationalities จำนวน 2 คน นักศึกษาจาก Jingchu University of Technology จำนวน 4 คน นักศึกษาจาก Ganesha University of Education จำนวน 2 คน นักศึกษาจาก Tel Aviv University จำนวน 2 คน นักศึกษาจาก Institute of National Medicine, University of Toyama จำนวน 2 คน นักศึกษาจาก University of Philippines Diliman จำนวน 2 คน นักศึกษาจาก Hue University จำนวน 2 คน นักศึกษาจาก University of Da Nang วิทยาเขต Kontum จำนวน 2 คน และนักศึกษาจาก University of Foreign Language Studies - The University of Da Nang จำนวน 2 คน โดยมี ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติกล่าวเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดขึ้น ประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมบัดดี้ การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี การเรียนภาษาไทยเบื้องต้น การเรียนนาฏศิลป์ไทย การเรียนทำอาหารไทย การละเล่นพื้นบ้าน และการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอีสานใต้ จังหวดศรีสะเกษ ฯลฯ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบปะกับเพื่อนต่างชาติ ได้เรียนรู้ภาษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ฝึกฝนการสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี