คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 3


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 26 มีนาคม 2561 ,     (อ่าน 307 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 3 UBU Student Ambassador Batch 3 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมและเป็นผู้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 UBU Student Ambassador Batch 2 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี

โครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและด้านอื่นๆ ในการต้อนรับอาคันตุกะ ดูและนักศึกษาต่าชาติ และมีความพร้อมในการช่วยเหลืองานด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านภาษาอังกฤษและการเข้าสังคมในระดับสากลเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษและภาษาไทย การนำเสนอและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนได้ทำกิจกรรมภาคปฏิบัติของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเมื่อต้องนำแขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการพัฒนาบุคลิกภพ มารยาทสากล การดูแลแขกผู้ใหญ่ และการบริการในระดับสากล

ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า "ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์รุ่นที่ 2 ทุกครั้งที่มองไปที่เข็ม มันจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะประสบการณ์ที่ได้มานั้นมันหาซื่อไม่ได้ ทั้งนี้ การที่เราจะประสบความสำเร็จนั้น เราควรจะทำตัวเองให้เป็นเหมือนแก้วที่ไม่เต็มอยู่เสมอ ขอชื่นชมนักศึกษาที่เสียสละเวลา เข้ามาพัฒนาตนเอง และพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับมหาวิทยาลัยของเรา ก็หวังว่าการที่เราเข้ามากิจกรรมตรงนี้ จะทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์เวลาที่ต้องพบปะกับแขกของมหาวิทยาลัยที่เป็นชาวต่างชาติ นักศึกษาต่างชาติ และแม้กระทั่งเพื่อนจากต่างคณะ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ขอให้ทุกคนประสบความสเร็จและมีความสุขกับการเป็น UBU Student Ambassador"