คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ค่าสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอน
ขออนุมัติรับเงินสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบเสนอขอรับเงินสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ใบสำคัญรับเงิน_เงินสมนาคุณผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2563
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563