คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบเสนอขอทุนวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แบบชี้แจงผลการประเมินข้อเสนอโครงการมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
แบบเสนอเอกสารเชิงหลักการ (concept paper)
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนนักวิจัยหน้าใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี update 14-11-2560
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน update 07-02-2562
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
แบบฟอร์มรับรองเป็นที่ปรึกษา