ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมเวทีนำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย "การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ"


โพสโดย ปัญจีรา ศุภดล     โพสวันที่ 8 มีนาคม 2564 ,     (อ่าน 1,049 ครั้ง)  


โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ ได้จัดกิจกรรมเวทีนำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย เกษตรกรผู้ผลิต หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาล (หน่วยโภชนศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์, รพ. 50 พรรษาฯ), โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ), หอการค้าจังหวัด, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคอีสานตอนล่าง,บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อุบลฯ, ชมรมผู้ประกอบการ 2001 อุบลฯ, เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ PGS อุบลฯ, โครงการกินสบายใจ, สำนักงานสภาเกษตรกร ศรีสะเกษ และเกษตรกรอินทรีย์


Search
ลิ้งค์ข่าวสาร