ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ม.อุบล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ,     (อ่าน 539 ครั้ง)  


 

ม.อุบล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

 

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

-----------------------------

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหารือการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายโดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและรศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับชุดคณะทำงานโครงการและมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วมการประชุมหารือ

เนื้อหาการประชุมหารือ กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์ความยากจนภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ได้กล่าวความเป็นมาของโครงการฯ โดยมี ดร.แมน ปุโรทกานนท์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวคิด เป้าหมาย การแก้ไขปัญหาความยากจนที่นำมาปรับใช้กับโครงการฯ ซึ่งการหารือจะเป็นการนำข้อมูลปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เป้าหมายเพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนและแก้ไขปัญหา ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.)Search
ลิ้งค์ข่าวสาร