ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรมการสัมมนา หัวข้อ "การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก" วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 13 มีนาคม 2563 ,     (อ่าน 753 ครั้ง)  


กิจกรรมการสัมมนา

หัวข้อ "การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก"

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

--------------------

 

          คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ “การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก” ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร โดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ได้กล่าวถึงสถานการณ์และแนวโน้มการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารในปี 2561-2563 แนวทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคต และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จากนั้นเป็นการแนะนำและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีฟิล์มพลาสติกโดย ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวิทยากรพิเศษ 2 ท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้แก่ การใช้ฟิล์มพลาสติกสำหรับการบรรจุภัณฑ์ อาหารฆ่าเชื้อด้วยความร้อน อาหารแช่แข็งและอาหารแห้ง โดยคุณสุรัช นัทธี ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและพิมพ์ฟิล์มพลาสติกอ่อนตัวและการใช้ฟิล์มพลาสติกสำหรับการบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดโดย ดร.วิชชุดา เดาด์ นักวิจัยและผู้คิดค้นฟิล์มหายใจได้ (Active Breathable Films) ศูนย์เทคโนโลยีวัสดุและโลหะแห่งชาติ (MTEC)

        ช่วงสุดท้ายของการสัมมนาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อสงสัยร่วมกับทางวิทยากร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อื่นๆในอนาคตSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร