ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผู้ช่วย รมต.อว. ร่วมกับ ม.อุบลฯ ประชุมหารือปัญหาน้ำท่วมกับกลุ่มสมัชชาเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 16 กันยายน 2562 ,     (อ่าน 875 ครั้ง)  


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 

-------------------

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  นายจำลอง พรหมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมร่วมกับกลุ่มสมัชชาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐในการแก้ปัญหาและเยียวยาหลังจากน้ำลด ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่เสียหายเกือบทั้งหมด ส่งผลให้เกษตรกรขาดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป โดยมีข้อเรียกร้องขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูก การสนับสนุนพืชพันธุ์ผักเพื่อปลูกหลังน้ำลดและสารชีวพันธุ์เพื่อการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ ยังเสนอให้หน่วยงานภาครัฐทำงานเชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เช่น การทำเขื่อนยางเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง การทำคลองระบายน้ำเพื่อผันน้ำออกจากพื้นที่เมื่อมีเหตุน้ำท่วม เป็นต้นSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร