คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มขอข้อมูลวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการบริการวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานผลงานตีพิมพ์ การใช้ประโยชน์ การอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ และโครงการวิจัยนอกงบประมาณ