คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ทุนนำเสนอผลงานในต่างประเทศ   | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงาน
สัญญายืมเงิน
รายงานไปราชการ ส่วนที่ 1 และใบรับรองแทนใบเสร็จ-ทุนการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ
ขออนุมัติรับทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร
ประกาศ ทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ ทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)