ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ***ปิดรับแล้ว*** ทุนสนับสนุนปรับปรุงบทความ (Manuscript edit) โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา ***ปิดรับแล้ว***   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนปรับปรุงบทความทางวิชาการ (Manuscript edit) โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขออนุมัติทุนสนับสนุนปรับปรุงบทความ (Manuscript edit) โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขออนุมัติและเบิกจ่ายทุนสนับสนุนปรับปรุงบทความ (Manuscript edit) โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567