คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > มาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการ   | ค้นหาเอกสาร
วิธีดำเนินการมาตรฐาน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี