ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > มาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการ   | ค้นหาเอกสาร
วิธีดำเนินการมาตรฐาน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี