คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มขอทุน -ค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์   | ค้นหาเอกสาร
1.1 ขออนุมัติรับค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่ ปีงบประมาณ 2563
1.2 แบบเสนอขอรับค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่
1.3 ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่ปีงบประมาณ 2563