คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานมหกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแห่งอุบลราชธานีมูนมังเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมศิลปากร จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ขอเชิญ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมชมงาน มหกรรมแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา แห่งอุบลราชธานี  “มูน มัง เมือง” อุบลราชธานี ศรีวนาลัย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน  - 4 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น รักษาอัตลักษณ์ ความเป็นอุบลราชธานีให้คงอยู่ พบกับมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมแลภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ในรูปแบบนิทรรศการ อาทิ แบบจำลองอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่ทรงคุณค่าจังหวัดอุบลราชธานี นิทรรศการศิลปะการออกแบบผ้าทอและเครื่องทองเพชรซีกเมืองอุบลราชธานี นิทรรศการ “สืบสาว เล่าเรื่อง เมืองธรรม เมืองเทียนอุบล” นิทรรศการ “บันทึกในใบลาน สืบสานคุณค่า ศาสนา และความเชื่อ” และรูปแบบกิจกรรมบนเวที เช่น การเสวนาเรื่อง “เล่าเรื่องเมืองเรา: ในความทรงจำ นำสู่ปัจจุบัน”การเสวนา“งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี: จากสืบทอดกันมา สู่อนาคต” การประกวดร้องเพลง การประกวดวาดภาพภายใต้หัวข้อ มูน มัง เมือง อุบลราชธานีศรีวนาลัย

 

นิทรรศการ

 

จัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ชาวอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 กัยายน - 4 ตุลาคม 2563 ทุกวัน  เวลา 10.00 – 21.00 น.โดยมีการจัดแสดงเป็น 7 โซน ได้แก่

(1) นิทรรศการด้านสถาปัตยกรรม กลุ่มอาคารเก่าเมืองอุบลราชธานี ชื่อนิทรรศการ “อาคารเก่าทรงค่า มหาสมบัติ กลางเมืองอุบล” ชมคลิป
(2) นิทรรศการศิลปะการออกแบบผ้าทอและเครื่องทองเพชรซีกเมืองอุบลราชธานี ชื่อนิทรรศการ“ศิลปะการออกแบบผ้าทอและเครื่องทองเพชรซีกเมืองอุบลราชธานี” ชมคลิป
(3) นิทรรศการสืบสานตำนานเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชื่อนิทรรศการ “สืบสาว เล่าเรื่อง เมืองธรรม เมืองเทียนอุบล” ชมคลิป
(4) นิทรรศการอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ชื่อนิทรรศการ “เหลียวหลัง แลหน้า ทัศนาพิพิธภัณฑ์”
(5) นิทรรศการอาหารพื้นเมืองอีสาน ชื่อนิทรรศการ “ภูมิปัญญาอีสาน กับ อาหารเป็นยา” คลิป
(6) นิทรรศการด้านใบลานโบราณในจังหวัดอุบลราชธานี ชื่อนิทรรศการ “บันทึกในใบลาน สืบสานคุณค่า ศาสนา และความเชื่อ” ชมคลิป
 (7) นิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการออกแบบกราฟิกจากอัตลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ “สร้างศิลป์...ถิ่นอุบล” ชมคลิป

 

 

กำหนดการกิจกรรมการแสดง การประกวด และการเสวนา

Download กำหนดการ

 

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563    
  เวลา 11.00 น. – 14.00 น. การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “มูน มัง เมือง” อุบลราชธานีศรีวนาลัย
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563       
  เวลา 13.30 น. – 16.00 น.

  เวลา 16.00 น. – 18.00 น พิธีเปิด
  เวลา 16.00 น. – 16.30 น.   ลงทะเบียน
  เวลา 16.30 น.   รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน
  เวลา 16.45 น.    นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดงาน
  เวลา 17.00 น.       ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงาน “มูน มัง เมือง” อุบลราชธานี ศรีวนาลัย
    การมอบรางวัลการประกวดการออกแบบกราฟิกจากอัตลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ “สร้างศิลป์...ถิ่นอุบล”และการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “มูน มัง เมือง” อุบลราชธานีศรีวนาลัย
ร่วมถ่ายภาพและชมนิทรรศการ
  เวลา 18.00 น. การแสดงแฟชั่นโชว์ “ภูมิปัญญา ผ้าอีสาน กังวานไกล” โดย อาจารย์กฤษดา รัตนวรางกูร คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563    
  เวลา 17.00 น. - 18.00 น การเสวนาเรื่อง“หมี่กะทิเมืองอุบล”
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563    
  เวลา 16.00 น. – 16.30น.

การแสดงละครเวทีส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเยาวชน เรื่อง “บึงแสงทอง” โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  เวลา 17.00 น. – 19.00น. การประกวดร้องเพลง  ธีม มูน มัง เมือง อุบลราชธานี ศรีวนาลัย รอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563    
  เวลา 11.00 น. – 12.00 น.  

  เวลา 13.00 น. – 15.00น.

  เวลา 15.00 น. – 16.30 น.  

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563      
  เวลา 13.00 น. – 16.00 น.   การประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ
  เวลา 16.00 น. – 17.30 น. 

  เวลา 18.00 น.     การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดร้องเพลง

การประกวดร้องเพลง 

กติกาการประกวด

1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษา

2. เพลงใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี หรือมีครูเพลงที่แต่งเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี 

3. ผู้สมัครประกวดร้องเพลง จัดเตรียม Sound เพื่อเข้าร่วมการประกวด รอบคัดเลือกในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 

4. เริ่มรับลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 13.00 น. 

สนใจสมัครได้ที่ นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี หมายเลขโทรศัพท์ 045-353035         

การประกวดวาดภาพ    

   

 

พญาเทียน วัดผาสุการาม 2562/

ต้นเทียนติดพิพม์ ปี 2562

ต้นเทียนติดพิมพ์ ปี 2561 /

ต้นเทียนแกะสลัก ปี 2561