ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี


โพสโดย ศรัณยู โสสิงห์     โพสวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 , 09:22:53     (อ่าน 245 ครั้ง)  


วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีของส่วนราชการและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน ในโอกาสนี้ นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายประดิษฐ์ แป้นทอง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และ นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร