ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานผลการพัฒนาตนเอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   | ค้นหาเอกสาร
บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร
การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี & PDPA ทำความเข้าใจกับข้อมูลส่วนบุคคล
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ Google Chrome แบบขั้นเทพด้วย Extension
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อ “เบิกจ่าย - คืนเงิน อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”
แนะนำและสร้างความเข้าใจการใช้งาน UBU Digital Signature
เทคนิคการใช้งาน MS Word เพื่อการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 2
การพัฒนาระบบสารสนเทศ Web Template ด้วยโปรแกรม Canva