ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow การซ่อมบำรุงอาคารสถานที่   | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอนการแจ้งซ่อมบำุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
     ขั้นตอนการแจ้งซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
     ใบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค