ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow ด้านงานสารบรรณ   | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอนการจัดการหนังสือรับ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
     ขั้นตอนการจัดการหนังสือรับ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการจัดการหนังสือส่ง ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
     ขั้นตอนการจัดการหนังสือส่ง ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์