ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาพกิจกรรม

ชุมนุมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับสมาคมพยาบาล เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเห...
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมส่งเสริ...
การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ “ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ : ความท้าทายในการดูแล (Mental Health Crisis in Thailand’s Digital Age : Challenges in Caring)
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมส่งเสร...