ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ชุมนุมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับสมาคมพยาบาล เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการวิชาการกลุ่มเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จังหวัดนครพนม


โพสโดย ไพลิน ศรีปัด     โพสวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 10 ครั้ง)  


งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์ก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง และ อาจารย์นาฏอนงค์ แฝงพงษ์ ได้ร่วมทำกิจกรรมกับชุมนุมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ และสมาคมพยาบาล เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการวิชาการกลุ่มเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จังหวัดนครพนม ในวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร